Uchwała Nr 430/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Kazimierzowi Górskiemu.

Uchwała Nr 430/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Kazimierzowi Górskiemu.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306)  – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.


Nadaje się Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Kazimierzowi Górskiemu – trenerowi, Honorowemu Prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za wybitne zasługi w dziedzinie sportu.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

UZASADNIENIE


Pan Kazimierz Górski to najwybitniejszy trener w historii polskiej piłki nożnej. Był  selekcjonerem reprezentacji Polski w okresie od 1.12.1970 roku do 31.07.1976 roku. W tym czasie drużyna narodowa osiągnęła największe sukcesy: złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972 r.) i srebrny w Montrealu (1976 r.) oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech (1974r.).
 Oprócz reprezentacji narodowej Pan Kazimierz Górski trenował również reprezentację młodzieżową (1966-1970) oraz juniorów (1955-1959).
W latach 1986-1994 trener Pan Kazimierz Górski prowadził społecznie reprezentację „Orłów Górskiego”. W okresie tym cyklicznie w dniu 3 maja rozgrywane były  na obiektach w Płocku spotkania piłkarskie pomiędzy kadrą Kazimierza Górskiego a reprezentacją oldboysów Wisły Płock. Dochód z tych imprez był przeznaczany na cele charytatywne.


Dzięki pracy Pana Kazimierza Górskiego polska piłka nożna zaczęła odnosić sukcesy jakich wcześniej nie notowała. Po 36 latach przerwy Polska awansowała do Mistrzostw Świata i zajęła w nich 3 miejsce. W reprezentacji Polski pod wodzą Pana Kazimierza Górskiego występował Płocczanin, zawodnik Masovii Płock Jerzy Kraska – Złoty, medalista Olimpiady w Monachium.


Pan Kazimierz Górski jest częstym gościem na organizowanych imprezach sportowych oraz meczach ligowych w Płocku i często w swoich wypowiedziach wyraża się pozytywnie o Klubie z Płocka, co przyczynia się do promocji naszego miasta.


Osoba Pana Kazimierza Górskiego jest symbolem całej sportowej Polski niezależnie od miasta lub regionu, czego świadectwem są nadane mu liczne odznaczenia państwowe. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in. Krzyż Komandorski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy II Klasy. W 2003 roku Pan Kazimierz Górski otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa.


W uznaniu jego dokonań dla polskiego sportu Stadion Wisły Płock otrzyma w dniu 31.03.2004 r. imię Kazimierza Górskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 944
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji