UCHWAŁA Nr 906/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023r.
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Profesjonaliści w zawodzie” o numerze: RPMA.10.03.01-14-i927/22 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 31 marca 2023, godzina 09:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta
  • Ilość wyświetleń: 316
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 31 marca 2023, godzina 09:37
  • Historia aktualizacji

  • 31 marca 2023, godzina 09:37 Aktualizacja dokumentu