Uchwała Nr 600/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A.

Uchwała Nr 600/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka  na posrebrzanych łyżeczkach produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A.


Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 17 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. Nr. 48, poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach okazjonalnych, produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A. w Warszawie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 08:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 203
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji