UCHWAŁA NR 608/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 608/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do  Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) -  Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1.
Delegować Pana Radnego Leszka Brzeskiego do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


            Przewodniczący                                          Rady Miasta Płocka

           Artur Jaroszewski

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 169
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji