Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 268/XVIII/07
PLAN PRACY KOMISJI INWESTYCJI, ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA MIASTA RADY MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

PLAN   PRACY KOMISJI  INWESTYCJI,  ROZWOJU  I  BEZPIECZEŃSTWA  MIASTA  RADY  MIASTA  PŁOCKA  NA  2008 ROK

Lp.

MIESIĄC

TEMATYKA

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1.

Styczeń

 1. Omówienie stanu przygotowań do najważniejszych inwestycji miejskich zaplanowanych na 2008 rok .

 2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Pełnomocnik d/s Strategicznych Inwestycji Drogowych

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Według potrzeb

Komisji

2.

Luty


1. Realizacja inwestycji pn. Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej Etap IV.

2. Inwestycje spółek miejskich realizowane we

współfinansowaniu z budżetem miasta w latach 2006 – 2007.

3. Opiniowanie projektów uchwał


Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Pełnomocnik d/s Strategicznych Inwestycji Drogowych

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Urbanistyki i Architektury

Według potrzeb Komisji

3.

Marzec

1. Rewitalizacja starówki płockiej – zamierzenia inwestycyjne 2008-2010 (zadanie realizowane przez Miasto Płock oraz spółki miejskie).

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Zespół d/s Rewitalizacji Starówki

Wydział Urbanistyki i Architektury


Według potrzeb Komisji

4.

Kwiecień

1. Płockie Nabrzeże Wiślane – omówienie całokształtu inwestycji (w tym zapoznanie radnych z planami i założeniami).

2. Opiniowanie projektów uchwał.


Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Urbanistyki i Architektury


Według potrzeb Komisji

5.

Maj

1. Omówienie stanu przygotowań do budowy najważniejszych

inwestycji drogowych Płocka:

- obwodnica Północna

- obwodnica Północno – Zachodnia

(komisja z udziałem przedstawicieli GDDK).

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor MZD

Według potrzeb Komisji

6.

Czerwiec

 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – ocena realizacji.

 2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Urbanistyki i Architektury


Według potrzeb Komisji

7.Lipiec


1. Wybrane inwestycje miejskie – posiedzenie wyjazdowe .Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Według potrzeb Komisji

8.

Sierpień

1. Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa realizowane w latach 2006 – 2007 i ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

2. Inwestycje i remonty w obszarze kultury, sportu, oświaty i służby zdrowia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Edukacji

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury i Sportu
Według potrzeb Komisji

9.

Wrzesień

1. Perspektywy powiększenia granic administracyjnych Miasta

Płocka:

 1. plany i możliwości,

 2. aspekty prawne,

 3. przykłady powiększenia granic miast „stutysięczników” w ostatnich latach (problemy, doświadczenia, wnioski),

 4. zachęty dla mieszkańców „przyłączanych” obszarów.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Geodezji i Katastru


Według potrzeb Komisji

10.

Październik

1. Perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miejskie: miasto + spółki miejskie (przygotowanie przez Urząd Miasta analizy porównawczej uwzględniającej miasta porównywalnej wielkości).

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Kancelaria Prezydenta

Wydział Rozwoju Miasta

według potrzeb Komisji

11

Listopad

1. Stan bezpieczeństwa publicznego – informacja i ocena za 2007 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Komendant Straży Miejskiej

Komendant Policji Miejskiej

Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej

Według potrzeb Komisji

12

Grudzień

1. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Spraw Administracyjnych

Według potrzeb Komisji

Plan pracy Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta  został przyjęty na posiedzeniu w dniu 5.12.2007 r.

Przewodnicząca  Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
/-/ Barbara Smardzewska-Czmiel

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:27)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 773
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:27
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2008, godzina 08:27 Aktualizacja danych