U C H W A Ł A Nr 139/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 03 czerwca 2003 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

U C H W A Ł A  Nr 139/XI/03

Rady Miasta Płocka

z dnia 3 czerwca 2003 roku

 

 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

 

 

                   Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806) – Rada Miasta Płocka:

 

 

§ 1.

 

 

W wyniku tajnego głosowania odwołała Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana KRZYSZTOFA ROLIRADA.

 

 

§ 2.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z odwołania Przewodniczącego Rady Miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                                 Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (piątek, 11 lipca 2003, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 405
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 11 lipca 2003, godzina 13:27
  • Historia aktualizacji

  • 11 lipca 2003, godzina 13:27 Aktualizacja