Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 877/L/05
PLAN PRACY KOMISJI INWESTYCJI, ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA MIASTA RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

PLAN PRACY KOMISJI INWESTYCJI, ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA MIASTA RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

 


Lp.

MIESIĄC

TEMATYKA

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1

Styczeń

 1. Ocena realizacji inwestycji zaplanowanych i zrealizowanych w 2005 roku.

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.
Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Gospodarki Mieszakniowej

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Według potrzeb Komisji

2

Luty

 1. Ocena realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 2. Łagodzenie skutków bezrobocia – informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru

Wydział Inwestycji Miejskich

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia

Według potrzeb Komisji

3

Marzec

 1. Ocena Wydziału Zamówień Publicznych pod kątem realizacji procesów inwestycyjnych za 2005 rok.

 2. Informacja i ocena WPI.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.


Prezydent Miasta Płocka

Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Według potrzeb Komisji

4

Kwiecień

 1. Ocena wykonania budżetu za 2005 rok.

 2. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Według potrzeb Komisji

5

Maj

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku.

 2. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny – finał inwestycji, efekty w pozyskiwaniu inwestorów.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Komendant Sraży Miejskiej

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Według potrzeb Komisji

6

Czerwiec

 1. Inwestycje w oświacie i kulturze – stopień zaawansowania, stan realizacji.

 2. Analiza wniosków złożonych w celu pozyskania środków na realizację inwestycji miejskich i budownictwa mieszkalnego.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Według potrzeb Komisji

7

Lipiec

 1. Przegląd realizowanych inwestycji miejskich ( posiedzenie wyjazdowe) np. modernizacja ul. Tumskiej.

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.


Według potrzeb Komisji

8

Sierpień

 1. Realizacja zadania Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej (posiedzenie wyjazdowe).

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.


Według potrzeb Komisji

9

Wrzesień

 1. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Turystyki w Płocku

 2. Polityka mieszkaniowa – ocena, kryteria przydziału, stan techniczny lokali mieszkalnych.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Według potrzeb Komisji

10

Październik

 1. Informacja na temat problemów i patologii wśród młodzieży szkolnej – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Według potrzeb Komisji


 

Przewodnicząca  Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Barbara Smardzewska-Czmiel

Plan pracy Komisji został przyjęty na posiedzeniu w dniu 15.12.2005 r.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 14:00)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 726
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji