U C H W A Ł A Nr 116/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 116/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

W wyniku tajnego głosowania odwołała Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka:

Pana Zygmunta Buraczyńskiego

Pana Jacka Szubstarskiego
§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliard
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 216
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji