projekty uchwał
LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 11 września 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego placu Nowy Rynek wraz z przyległymi ulicami.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Płock.
5.Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 06 września 2006, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 560
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji