U C H W A Ł A Nr 120/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2002 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 120/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2002 z działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Płocku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm. 2001.142.1592; 2002.23.220; 62.558; 113.984; 153.1271; 200.1688) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1319; Dz. U. z 2001 r. Nr 110 poz. 1189, Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1800; 2002.129.1102; 2002.166.1360), Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Zatwierdzić Sprawozdanie za rok 2002 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 516
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji