UCHWAŁA Nr 419/XXIV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 października 2020r.
„Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku ”o numerze: RPMA.10.03.01-14- d944/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X -Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 29 października 2020, godzina 16:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 344
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 października 2020, godzina 16:29
  • Historia aktualizacji

  • 29 października 2020, godzina 16:29 Aktualizacja dokumentu
    29 października 2020, godzina 16:29 Aktualizacja dokumentu