U C H W A Ł A Nr 140/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


U C H W A Ł A  Nr 140/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

W wyniku tajnego głosowania dokonała wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana STANISŁAWA NAWROCKIEGO.

 


§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 06 sierpnia 2003, godzina 17:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji