UCHWAŁA NR 846/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia

UCHWAŁA NR 846/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2014 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2014 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 924
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji