UCHWAŁA NR 4/I/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 4/I/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Na podstawie § 16 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4040, z 2013 r. poz. 583 i poz. 6057 i z 2014 r. poz. 251) Rada Miasta Płocka:

 

§ 1.

Na  Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka wybrała Pana Tomasza Maliszewskiego. 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

              Przewodniczący

           Rady Miasta Płocka

 

 

          /-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 27 listopada 2014, godzina 16:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 068
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji