projekty uchwał
Sesja IV - 30-12-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodnicząca   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w  dniu  30 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
2) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
2.wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
3.rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
4.zmiany Statutu Miasta Płocka,
5.skargi Pana Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad IV  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

/-/Elżbieta Gapińska 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 23 grudnia 2010, godzina 17:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji