UCHWAŁA NR 5/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 5/II/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) – Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Stwierdza wygaśnięcie z dniem 26 listopada 2006 roku mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Mirosława Mariana Milewskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość w związku z  wyborem na Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 05 grudnia 2006, godzina 13:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji