UCHWAŁA NR 12/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 12/IV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 194 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 1 uchwały Nr 6/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka oraz pismem Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 grudnia 2010 r. – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Macieja Wiącka w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2011, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 569
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 stycznia 2011, godzina 11:52
  • Historia aktualizacji

  • 04 stycznia 2011, godzina 11:52 Aktualizacja danych