UCHWAŁA Nr 542/XXXII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 czerwca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” o numerze: RPMA.10.01.04-14-e132/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 24 czerwca 2021, godzina 16:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 600
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 24 czerwca 2021, godzina 16:48
  • Historia aktualizacji

  • 24 czerwca 2021, godzina 16:48 Aktualizacja dokumentu