UCHWAŁA NR 1/I/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 1/I/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Płocka:

 

§ 1.

W wyniku tajnego głosowania dokonała wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Roberta Jaroszewskiego. 

 

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

      Przewodniczący 

             Rady Miasta Płocka

 

 

             /-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 27 listopada 2014, godzina 16:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 969
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji