projekty uchwał
Sesja LIII - 20-11-2014

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 20 listopada 2014 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

 

Projekty uchwał - do pobrania

 

Porządek obrad    

 

1/ Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2010–2014.

4/ Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka z 28.10.2014 roku.

5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,

4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego,

5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady       

    Miasta Płocka.

8/ Interpelacje i zapytania radnych.

9/ Odpowiedzi na interpelacje.

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 13 listopada 2014, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 718
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji