Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 896/LIII/06
Akt założycielski przedszkola publicznego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  896/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

Akt założycielski
przedszkola publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)


zakłada się
z dniem 1 września 2006 roku publiczne przedszkole pod nazwą:

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków nr 18b


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 619
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji