Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 877/L/05
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ   RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

 


Lp.

MIESIĄC

TEMATYKA

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1

Styczeń

 1. Informacja na temat utrzymania porządku w mieście

 2. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 3. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 5. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Według potrzeb Komisji

Według potrzeb Komisji

2

Luty


 1. Ocena działalności MZGM TBS Sp. zo.o. oraz MTBS Sp. zo.o.

 2. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej

 4. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 6. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Prezes MZGM TBS Sp. zo.o.

Prezes MTBS Sp. zo.o.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Według potrzeb Komisji

3

Marzec


 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego

 2. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 3. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 5. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Komendant Straży Miejskiej

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Według potrzeb Komisji

4

Kwiecień


 1. Ocena wykonania budżetu za 2005 r.

 2. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta M. Płocka

 3. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 4. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 6. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Skarbnik Miasta Płocka

Według potrzeb Komisji

5

Maj


 1. Informacja na temat:

a) Ochrony środowiska

b) Stanu nasadzenia zieleni

c) Prac nad ochroną skarpy Płocka i jej zagospodarowania

 1. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 4. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Według potrzeb Komisji

6

Czerwiec

 1. Polityka mieszkaniowa - w tym:

a) Budownictwo mieszkaniowe

b) Lokale socjalne

c) Stan obecnych zasobów

d) Remonty, modernizacja

e) Informacja dotycząca wykupu lokali mieszkalnych

 1. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 4. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Według potrzeb Komisji

7

Lipiec

 1. Informacja na temat zaspokojenia miejskich potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

 1. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

 1. Omówienie problemu wodociągu i oczyszczalni ścieków lewobrzeżnego Płocka – w związku z budową dróg dojazdowych do nowego mostu i wzrostem atrakcyjności terenów budowlanych tego rejonu Płocka.

 1. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 2. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Spółki Wodociągi Płock

Według potrzeb Komisji

8

Sierpień


 1. Ocena działalności ZUOK Kobierniki

 2. Selektywna zbiórka odpadów

 3. Informacja na temat gospodarowania odpadami komunalnymi

 4. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 5. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 7. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Prezes ZUOK Kobierniki


Według potrzeb Komisji

9

Wrzesień


 1. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych z działu Gospodarka Komunalna za I półrocze 2006 r.

 2. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2006r

 3. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 4. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 6. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru

Według potrzeb Komisji

10

Październik

 1. Informacja na temat remontu dróg

 2. Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta

 3. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej

 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Komisji

 5. Sprawy różne i organizacyjne

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor MZD

Według potrzeb Komisji 

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej

(-) Elżbieta Popczuk

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:52)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 771
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji