projekty uchwał
Sesja XXVII - 30-09-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 września 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad


1/ Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza.
4/ Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2008 roku.
5/ Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2008 rok,
3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4. uchylenia uchwały nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock,
5. opłaty targowej na terenie miasta Płocka,
6. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock,
7. uchylenia Uchwał Rady Miasta Płocka: Nr 370/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku, Nr 1042/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1043/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1160/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku, Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Nr 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku,
8. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku”,
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego, Obręb 9,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej, Obręb 6,
11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ozn. nr ewid. 520/1, 526/4 oraz części nieruchomości ozn. nr ewid. 526/3 położonych w Płocku przy ul. Medycznej, nieruchomości ozn. nr ewid. 27/2, 27/3 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej, nieruchomości ozn. nr ewid. 262/3 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek stanowiących własność Gminy Płock na nieruchomość ozn. nr ewid. 239/1 położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego,
12. skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka,
13. nadania imienia Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 24 września 2008, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 068
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji