U C H W A Ł A Nr 132/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy „Płock” w znaku towarowym firmy „Beton Stal Płock” Sp. z o.o..
U C H W A Ł A Nr 132/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy „Płock” w znaku towarowym firmy
„Beton Stal Płock” Sp. z o.o..


Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 17 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 48, poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na umieszczenie nazwy „Płock” w znaku towarowym firmy „Beton Stal Płock” Sp. z o.o..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 264
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji