UCHWAŁA Nr 557/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 557/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie:  zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 4 ust.1 pkt 6 i art. 92 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami), art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. nr 71, poz. 838 z późn. zmianami) - Rada Miasta Płocka:

§ 1

Zaliczyć drogi należące do kategorii dróg gminnych tj:

1. ul. Piłsudskiego (od ul. Jachowicza do ul. Wyszogrodzkiej)
2. ul. Portowej (od ul. Popłacińskiej do ul. Kolejowej) 

do kategorii dróg krajowych, leżących w ciągu drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia wymienionych odcinków drogi, kategorii dróg krajowych.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 949
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji