projekty uchwał
Sesja XXII - 18-04-2012

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu  18 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 (środa) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Zaniedbania infrastruktury transportowej w regionie płockim oraz wynikające z nich 
    zagrożenia, dotyczące transportu substancji niebezpiecznych.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka w sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.
- Projekt apelu - załącznik do projektu uchwały na druku nr 373
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektem uchwały
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
    Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 11 kwietnia 2012, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 787
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 17 kwietnia 2012, godzina 13:55
  • Historia aktualizacji

  • 17 kwietnia 2012, godzina 13:55 Aktualizacja danych