U C H W A Ł A Nr 5/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady.
U C H W A Ł A Nr 5/I/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady.


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Powołać doraźną Komisję ds. Organizacji Pracy Rady w składzie:


1. Rokicki Andrzej
2. Opatrzyk Grażyna
3. Kubera Piotr
4. Rybicka Małgorzata
5. Kulpa Violetta Maria
6. Nowakowski Andrzej Jacek
7. Wiśniewski Zenon Sylwester
8. Popczuk Elżbieta
9. Nowicki Piotr
10. Smardzewska – Czmiel Barbara
11. Korga Tomasz
12. Nowak Zbigniew Władysław


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 191
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji