projekty uchwał
Sesja XL - 01-09-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 01 września 2009 r. (wtorek) o godz. 14.30  w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) w sali posiedzeń Rady odbędzie się XL Uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka  poświęcona 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XL Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Wygłoszenie referatu przez Księdza Profesora Michała Grzybowskiego
    pt.: „Pierwsze dni wojny w Płocku”.
4. Wygłoszenie referatu przez Pana Piotra Wodtke pt.: „Płock 1939”.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) ustalenia nazwy ulicy,
2) ustalenia nazwy ulicy.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Zamknięcie obrad XL Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 24 sierpnia 2009, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 371
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji