projekty uchwał
Sesja III - 08-12-2006

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 18 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się III Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
b) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
c) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.


3.Złożenie ślubowania przez radnych.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie protokołu z obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku.
6.Przyjęcie protokołu z obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku.
7.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
2)ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
3)ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
4)ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
5)ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
6)powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
7)powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
8)wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
9)wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
10)wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
11)wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
12)wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
13)wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
14)wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
15)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
16)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
17)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
18)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
19)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
20)wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
21)wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,

22)zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok,
23)programu „Organizacja prac społecznie użytecznych”,
24)ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
25)wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci,
26)rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
27)ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 13 grudnia 2006, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 846
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji