projekty uchwał
Sesja LII - 11-06-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 17.30 (piątek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro)  odbędzie się LII Uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

1/ Otwarcie obrad LII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Prelekcja związana z jubileuszem 20-lecia samorządu.
4/ Prezentacja multimedialna z udziałem płockich szkół biorących udział w „Młodzieżowej akcji obywatelskiej – 20 lat wspólnie.”
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice,
2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
4.zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Zamknięcie obrad LII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Tomasz Korga

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 02 czerwca 2010, godzina 17:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 798
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji