UCHWAŁA NR 57/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli.

UCHWAŁA NR 57/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z  § 13 ust. 1 i § 14 ust. 1 uchwały Nr 389/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 4819)  - Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli w składzie:

Daria Domosławska

Marcin Flakiewicz

Iwona Krajewska

Wioletta Kulpa

Lech Latarski

Tomasz Maliszewski

Michał Sosnowski. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący

        Rady Miasta Płocka

 

 

         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji