projekty uchwał
Sesja XXX - projekty uchwał
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka, która odbędzie się w dniu 28 września 2004 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Rady, Stary Rynek 1 (I piętro) :


1.Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31.08.2004 r.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku.
5.Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście Płocku.
6.Ocena realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7.Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych Miasta Płocka do nowego roku szkolnego 2004/2005.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu (druk nr 600),

2) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku (druk nr 601),

3) zmian do Statutu Miasta Płocka (druk nr 602),

4) ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (druk nr 603),
- załącznik

5) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (druk nr 604),

6) podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii (druk nr 605),
- załączniki

7) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rok 2004 (druk nr 606),

8) realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” (druk nr 607)

9) założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2005 r. (druk nr 608),

10) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. (druk nr 609),

11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr ew. 252, istniejącą drogą, południowo – wschodnią linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, północną granicą obrębu geodezyjnego „Ciechomice”, wschodnią i południową granicą miasta (druk nr 610),

12) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę (druk nr 611),

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku (druk nr 612),

14) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem Wisły w Płocku (druk nr 613),

15) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka (druk 614),

16) utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu (druk nr 615).Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.


9.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
/-/ Stanisław Nawrocki


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 22 września 2004, godzina 12:24)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 796
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 24 września 2004, godzina 09:44
 • Historia aktualizacji

 • 24 września 2004, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  23 września 2004, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  22 września 2004, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  22 września 2004, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  22 września 2004, godzina 12:25 Aktualizacja danych