Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 852/XLIX/05
Zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 852/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

Zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku.

1. Organ prowadzący szkołę może zwalniać z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze m.in. gdy:

1) w szkole występują uwarunkowania kadrowe,
2) ze względu na szczególne warunki pracy w szkole,
3) ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący lub nadzorujący,

2. Dyrektorowi szkoły zwolnienia, o których mowa w ust. 1, udziela na jego wniosek organ prowadzący szkołę określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

3. Nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela na jego wniosek dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 593
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji