Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja XXIII Nadzwyczajna - 14-10-2016