Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LII Nadzwyczajna - 22-10-2018