Uchwały Rady Miasta:
Zakres: LXII Sesja Rady Miasta Płocka - 29 lutego 2024