Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja XXVI Nadzwyczajna - 15-12-2016