Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Wspólna Sesja Rady Miasta Płocka i Rady Powiatu Płockiego - 12-05-2014