kontrole zewnętrzne z 2004 roku
kontrole zewnętrzne z 2004 roku

 

Protokoły z kontroli zewnętrznych gromadzone są przez Oddział Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 02.02.2004 r.- 20.02.2004 r.


Wykonanie zadania ,,Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim. 
 

 2.

Regionalna
Izba Obrachunkowa
 w Warszawie

09.02.2004 r. - 29.04.2004 r. 


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Płocka za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 
 

 3.

 Mazowiecki
Urząd Wojewódzki

25.03.2004 r. 


Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2003 r. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, na podstawie porozumienia z dnia 26.06.2003 r. 
 

 4.

Najwyższa Izba Kontroli 

 16.04.2004 r. - 31.05.2004 r.

 
Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach w okresie 2002-2003.
 

 5.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Płocku 

21.04.2004 r. 

 
Badanie okresowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych CIBES A5000.
 

 6.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Płocku 

 21.04.2004 r.

 
Badanie doraźne eksploatacyjne dźwigu osobowego OGH 119MHJ.
 

 7.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Płocku 

24.05.2004 r. 

 
Badanie okresowe dźwigu osobowego OGH 1.19M.
 

 8.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 25.03.2004 r. - 26.03.2004 r.


Doraźna kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej pod względem przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane
 

 9.

WPA Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu sekcja Płock 

21.04.2004 r. 

 
Zabezpieczenie techniczne całości obiektu oraz kontrola pracowników ochrony.
 

 10.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

 30.09.2004 r. -
08.10.2004 r.

 
Ewidencja działalności gospodarczej
 

 11.

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 
28.10.2004 r.
 

Rejestracja przedpoborowych 

 12.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie 


02.11.2004 r.
 


Sprawdzenie dokumentacji technicznej związanej z instalacją p.poż.
 

 13.

Państwowa Inspekcja Pracy


06.12.2004 r. -
16.12.2004r.
 


Realizacja przez pracodawcę wyroków sądów pracy
 
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 18 maja 2005, godzina 15:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 666
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji