Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenie „Za życiem”

 

W Płocku wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych (500+) oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku - Dział Świadczeń Rodzinnych.


Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalenia, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne

3. Świadczenie rodzicielskie - 500+

4. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ww. ustawy (w Płocku nie podjęto decyzji o udzieleniu dodatkowej zapomogi finansowej ze środków własnych).

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)

Zasiłki dla opiekuna - określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze (500+) – określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - określa ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Więcej informacji: www.mopsplock.eu

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych: Plac Dąbrowskiego 1, I piętro.

Kierownik: Eliza Dygas, tel. 24 364 03 72

Sekretariat: tel. 24 364 03 70, fax 24 364 03 71

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 20 września 2011, godzina 13:21)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 505
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 17 lipca 2018, godzina 08:46
 • Historia aktualizacji

 • 17 lipca 2018, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  05 września 2016, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  05 września 2016, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  05 września 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  05 września 2016, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  05 lutego 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  05 lutego 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  05 lutego 2016, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  30 września 2014, godzina 09:11 Aktualizacja danych