Kadencja 2014-2018

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 73/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 16.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 06.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 63/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 14.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 57/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 23.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.10.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 04 i 12.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 06.11.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 70/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 72/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 18.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 62/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 25.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 04 i 12.09.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 24.10.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 60/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 26.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 27.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 28.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.08.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 07.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Rewizyjnej w dniu 18.09.2018 r.,
2) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 20.09.2018 r.,
3) Komisji Kultury, Sportu i Turystki w dniu 19.09.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 67/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 07.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 68/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 59/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 29.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 26.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 07.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Rewizyjnej w dniu 21.08.2018 r.,
2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.08.2018 r.,
3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 27.08.2018 r.,
4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 28.08.2018 r.,
5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 23.08.2018 r., i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
9. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.08.2018 r.,
2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 27.08.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 65/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 15.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 27.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 27.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 22.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.05.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.06.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1.    Protokół Nr 64/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 15.05.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2.    Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.05.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3.    Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 24.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.05.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4.    Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5.    Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.05.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6.    Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.04.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.05.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 63/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 21.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 20.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 15.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 14.03.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.04.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka1. Protokół Nr 62/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 20.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 15.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 15.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 14.02.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.03.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 61/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 23.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 15.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.01.2018 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.02.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 60/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 18.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 51/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 20.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.01.2018 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 07.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Rewizyjnej w dniu 12.01.2018 r.,
2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 24.01.2018 r.,
3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.01.2018 r.,
4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 23.01.2018 r.,
5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 18.01.2018 r.,
6) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17.01.2018 r.
i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 58/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 50/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 14.12.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 22.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.12.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka1. Protokół Nr 57/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 16.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 18.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.10.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 56/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 20.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.09.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.10.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 31.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1) Komisji Rewizyjnej w dniu 16.10.2017 r.,
2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 23.10.2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 54/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 11.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 23.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.09.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1.    Protokół Nr 53/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2.    Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3.    Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4.    Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 21.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5.    Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6.    Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 50/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 15.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 52/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 24.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.05.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.06.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.06.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1)  Komisji Rewizyjnej w dniu 12.06.2017 r.,
2)  Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 26.06.2017 r.,
3)  Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.06.2017 r.,
4)  Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 21.06.2017 r.,
5)  Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 20.06.2017 r.,
6)  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19.06.2017 r.
i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 16.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 30.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 25.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 24.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 23.01.2017 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2017 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 40/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

2. Protokół Nr 32/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

3. Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

4. Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 19.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

5. Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

6. Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.10.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.11.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja 

dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

2. Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

3. Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

4. Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 21.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

5. Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

6. Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 07.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10.10.2016 r.i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 41/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 42/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 29.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 33/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 14.12.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 23.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 29/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z dnia 28.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta  w dniu 21.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
9. Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.11.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
10. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 08.12.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1)    Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.12.2016 r.,
2)    Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 21.12.2016 r.,
3)    Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.12.2016 r.,
4)    Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 20.12.2016 r.,
5)    Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19.12.2016 r.
i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 21.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6.  Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 07.09.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10.10.2016 r.i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 22.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2016 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 07.06.2016 r. został przyjęty na posiedzeniu:
1)    Komisji Rewizyjnej w dniu 23.08.2016 r.,
2)    Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.08.2016 r.,
3)    Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 25.08.2016 r.,
4)    Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 24.08.2016 r.,
5)    Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 23.08.2016 r.,
6)    Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 22.08.2016 r.i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka


1. Protokół Nr 19/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 21.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.10.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.11.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 23.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.10.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniach:
1)Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2015 r.,
2)Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.10.2015 r.,
3)Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 26.10.2015 r.
9. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2015 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka1. Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3.Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 19.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.08.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.09.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.09.2015 r. został przyjęty na posiedzeniach:
1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.09.2015 r.,
2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24.09.2015 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

1. Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
2. Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 15.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
3. Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
5. Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 24.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
6. Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
7. Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.08.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 11.06.2015 r. został przyjęty na posiedzeniach:
1) Komisji Rewizyjnej w dniu 21.08.2015 r.,
2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 24.08.2015 r.,
3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 19.08.2015 r.,
4) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 20.08.2015 r.,
5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 18.08.2015 r.,
6) Komisji Kultury, Sportu i Turystki w dniu 17.08.2015 r.

 

Informacja 

dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

 

 

1. Protokół Nr 20/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

2. Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

3. Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 16.12.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

4. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

5. Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z dnia 18.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

6. Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

7. Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.11.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.12.2015 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 03.12.2015 r. został przyjęty na posiedzeniu:

1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.12.2015 r.,

2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.12.2015 r.,

3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 29.12.2015 r.,

4) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 22.12.2015 r.,

5) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21.12.2015 r.

i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 01 lipca 2015, godzina 14:18)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 632
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 listopada 2018, godzina 13:05
 • Historia aktualizacji

 • 19 listopada 2018, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  26 października 2018, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  02 października 2018, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2018, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2018, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2018, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  22 marca 2018, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  26 lutego 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  26 lutego 2018, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  30 listopada 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  25 października 2017, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  26 września 2017, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2017, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  28 lutego 2017, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  30 listopada 2016, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  01 września 2016, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2015, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  25 listopada 2015, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  27 października 2015, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  01 lipca 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych