Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody Gminy na 2005 rok

Załącznik Nr 2 Dochody Powiatu na 2005 rok

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok

Załącznik Nr 4 Wydatki zbiorczo budżetu Gminy /Powiatu na 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
Wydatki na „zadania zlecone” gminom


Załącznik Nr 6 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
Wydatki na „zadania zlecone” powiatom


Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik Nr 9 Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku

Załącznik Nr 10 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok

Załącznik Nr 11 Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2005 rok

Załącznik Nr 12 Prognoza długu miasta Płocka na dzień 31.12.2005 roku

Załącznik Nr 13 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2005 rok

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku

Załącznik Nr 15 Dotacje dla instytucji kultury w 2005 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku

Załącznik Nr 17 Plan dochodów Budżetu Państwa zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rokCZĘŚĆ OPISOWA

Budżet miasta Płocka na 2005 rok

DOCHODY – część opisowa

Budżet Gminy

Budżet Powiatu

Źródła pokrycia deficytu budżetowegoWYDATKI – część opisowa

Rozchody budżetu miasta Płocka na 2005 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołachINFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela Nr 1 Wydatki majątkowe na 2005 rok

Tabela Nr 2 Wydatki bieżące budżetu miasta na 2005 rok

Tabela Nr 3 Dofinansowanie gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2005 roku

Tabela Nr 4 Konsekwencje dla Budżetu Miasta Płocka z tytułu spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacjiMienie komunalne

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta

Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych

Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2003-2004

Tabela Nr 8 Grunty komunalne

Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock

Tabela Nr 10 Dzierżawa gruntów komunalnych

Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie

Tabela Nr 12 Udziały Kapitałowe Gminy Płock

Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury

Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 29 listopada 2004, godzina 12:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 668
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 07 stycznia 2005, godzina 11:00
  • Historia aktualizacji

  • 07 stycznia 2005, godzina 11:00 Aktualizacja danych