Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku

Zarządzenie Nr 3864/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku.

SPIS TREŚCI


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2005 roku

Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2005 roku

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 14 Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki środków specjalnych w okresie od 1.01 – 31.03 2005 roku

Załącznik Nr 16 Dotacje dla instytucji kultury w I półroczu 2005 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2005 roku

Załącznik Nr 18 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2005 roku

Załącznik Nr 19 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2005 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

DOCHODY – część opisowa, dochody gminy, dochody powiatu

Źródła pokrycia deficytu budżetowego w I półroczu 2005 roku


WYDATKI – część opisowa

Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych – Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2005 roku

Wydatki bieżące budżetu miasta poniesione w I półroczu 2005 roku

Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w I półroczu 2005 roku

Informacja dotycząca finansowego wykonania w I półroczu 2005 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2005 roku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 września 2005, godzina 08:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 715
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 października 2007, godzina 14:02
  • Historia aktualizacji

  • 16 października 2007, godzina 14:02 Aktualizacja danych