Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
Plan pracy komisji Rady Miasta
OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się 26 stycznia 2022 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (AULA), pl. Stary Rynek 1.

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu lub pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 9 grudnia 2021 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
z 29 grudnia 2021 roku.
4. Stan prac związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2021 rok.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049 (druk nr 690),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022 (druk nr 691),
3) zmiany uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock (druk nr 685),
4) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 686),
5) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 687),
6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Radzanowo zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr P-4 n trasie: Kosino – Radzanowo – Płock (druk nr 688),
7) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Miodowa w Płocku (druk nr 689),
8) ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka (druk nr 692),
9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Jędrzejewo w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 8/2 i 9/2, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, objętych Księgami wieczystymi PL1P/00130871/1 i PL1P/00073755/4 prowadzonymi przez VI Wydział Sądu Rejonowego w Płocku (druk nr 693).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. o godzinie 16.00 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z 28 grudnia 2021r.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z 9 grudnia 2021 r.
4. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w Płocku.
5. Informacja na temat realizacji budowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach:
1)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049,
2)zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2022 rok,
3)przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Miodowa w Płocku (druk nr 689),
4)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka (druk nr 692).
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.

Komisji Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Maliszewski

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (AULA).

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 9 grudnia 2021 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 27 grudnia 2021 roku.
4. Problem źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych będących własnością miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2021 rok.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022,
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Radzanowo zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr P-4 n trasie: Kosino – Radzanowo – Płock (druk nr 688),
4) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Miodowa w Płocku (druk nr 689).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 15.30 (Aula) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1   

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2021 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
 Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2021 roku.
4. Oferta zajęć placówek oświatowych w okresie ferii zimowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022 -2049,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2022 rok,
3) zmiany uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock (druk nr 685),
4) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 686),
5) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę- Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 687),
6) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Miodowa w Płocku (druk nr 689).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
/-/ Daria Domosławska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 15.30 (Aula) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1   

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2021 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2021 roku.
3. Płockie miejsca pamięci narodowej – Informacja o stanie technicznym i potrzebach remontowych.
 Informacje o wykonanych remontach w 2021 roku i planach remontowych na 2022 rok.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2022 rok,
3) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Miodowa w Płocku (druk nr 689).
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 40 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z 09 grudnia 2021 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 41 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 21 grudnia 2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka za 2021 rok.
5. Skarga z dnia 15.12.2021 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 21.12.2021 r.) przekazana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku przy piśmie MZD-DT.431.119.2020.MW z dnia 20.12.2021 r. w sprawie naruszenia obowiązujących przepisów przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
6. Skarga z dnia 21.12.2021 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 21.12.2021 r.) przekazana przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22.12.2021 r. na Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.


Obrady będą niedostępne dla publiczności, dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 42 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z 09 grudnia 2021 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 20 grudnia 2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za 2021 rok.
5. Analiza Programu Płocka Karta Mieszkańca.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta KrasuskaMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 12 lipca 2005, godzina 12:43)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 713
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 stycznia 2022, godzina 12:00
 • Historia aktualizacji

 • 21 stycznia 2022, godzina 12:00 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2022, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2022, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2022, godzina 13:34 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 14:00 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  13 stycznia 2022, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2022, godzina 11:38 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2021, godzina 12:04 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2021, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2021, godzina 12:09 Aktualizacja dokumentu
  17 grudnia 2021, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu
  17 grudnia 2021, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2021, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2021, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  02 grudnia 2021, godzina 09:21 Aktualizacja dokumentu
  24 listopada 2021, godzina 14:16 Aktualizacja dokumentu
  18 listopada 2021, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2021, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  16 listopada 2021, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
  12 listopada 2021, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  12 listopada 2021, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 14:17 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  21 października 2021, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  20 października 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2021, godzina 08:39 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2021, godzina 11:20 Aktualizacja dokumentu
  14 października 2021, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  14 października 2021, godzina 15:05 Aktualizacja dokumentu
  14 października 2021, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  12 października 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  23 września 2021, godzina 10:42 Aktualizacja dokumentu
  23 września 2021, godzina 10:41 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2021, godzina 09:03 Aktualizacja dokumentu
  17 września 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  16 września 2021, godzina 16:34 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2021, godzina 15:04 Aktualizacja dokumentu
  14 września 2021, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  19 sierpnia 2021, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2021, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  17 sierpnia 2021, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2021, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  12 sierpnia 2021, godzina 16:47 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2021, godzina 12:36 Aktualizacja dokumentu
  10 sierpnia 2021, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  10 sierpnia 2021, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  17 czerwca 2021, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  17 czerwca 2021, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2021, godzina 14:04 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2021, godzina 13:31 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2021, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2021, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  11 czerwca 2021, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  11 czerwca 2021, godzina 09:23 Aktualizacja dokumentu
  11 czerwca 2021, godzina 09:21 Aktualizacja dokumentu
  10 czerwca 2021, godzina 11:44 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  20 maja 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2021, godzina 12:02 Aktualizacja dokumentu
  18 maja 2021, godzina 12:38 Aktualizacja dokumentu
  14 maja 2021, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  13 maja 2021, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  13 maja 2021, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  12 maja 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  22 kwietnia 2021, godzina 11:44 Aktualizacja dokumentu
  21 kwietnia 2021, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2021, godzina 14:50 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  15 kwietnia 2021, godzina 14:53 Aktualizacja dokumentu
  15 kwietnia 2021, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2021, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  02 kwietnia 2021, godzina 11:22 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 16:54 Aktualizacja dokumentu
  17 marca 2021, godzina 13:33 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2021, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2021, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 13:36 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2021, godzina 14:17 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2021, godzina 08:31 Aktualizacja dokumentu
  12 lutego 2021, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  11 lutego 2021, godzina 15:31 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2021, godzina 19:43 Aktualizacja dokumentu
  21 stycznia 2021, godzina 09:30 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2021, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2021, godzina 09:16 Aktualizacja dokumentu
  15 stycznia 2021, godzina 10:00 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2021, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
  08 stycznia 2021, godzina 11:18 Aktualizacja dokumentu
  08 stycznia 2021, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  18 grudnia 2020, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  18 grudnia 2020, godzina 10:05 Aktualizacja dokumentu
  11 grudnia 2020, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  11 grudnia 2020, godzina 10:46 Aktualizacja dokumentu
  11 grudnia 2020, godzina 09:28 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2020, godzina 14:35 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2020, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  03 grudnia 2020, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
  19 listopada 2020, godzina 09:08 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2020, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2020, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu
  13 listopada 2020, godzina 09:10 Aktualizacja dokumentu
  12 listopada 2020, godzina 10:23 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2020, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2020, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2020, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  22 października 2020, godzina 09:30 Aktualizacja dokumentu
  20 października 2020, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  20 października 2020, godzina 10:32 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2020, godzina 09:04 Aktualizacja dokumentu
  16 października 2020, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2020, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2020, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2020, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2020, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 14:05 Aktualizacja dokumentu
  17 września 2020, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  15 września 2020, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  15 września 2020, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  11 września 2020, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  10 września 2020, godzina 17:20 Aktualizacja danych
  09 września 2020, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2020, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2020, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2020, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2020, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2020, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2020, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2020, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2020, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2020, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  26 maja 2020, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  26 maja 2020, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  19 maja 2020, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  19 maja 2020, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  19 maja 2020, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  12 maja 2020, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  12 maja 2020, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  12 maja 2020, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2020, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2020, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2020, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2020, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2020, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2020, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2020, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2020, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 lutego 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  18 lutego 2020, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2020, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2020, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2020, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2020, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2020, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2019, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2019, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2019, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2019, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2019, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2019, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  21 listopada 2019, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  19 listopada 2019, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  19 listopada 2019, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  19 listopada 2019, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  15 listopada 2019, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  15 listopada 2019, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  15 listopada 2019, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  13 listopada 2019, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  24 października 2019, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  18 października 2019, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  15 października 2019, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  14 października 2019, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  10 października 2019, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  10 października 2019, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  10 października 2019, godzina 16:19 Aktualizacja danych
  10 października 2019, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  08 października 2019, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  08 października 2019, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  19 września 2019, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  19 września 2019, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  17 września 2019, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  16 września 2019, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  12 września 2019, godzina 17:35 Aktualizacja danych
  12 września 2019, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  11 września 2019, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2019, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2019, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2019, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2019, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2019, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2019, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2019, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2019, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2019, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2019, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2019, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2019, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2019, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  31 maja 2019, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  30 maja 2019, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  24 maja 2019, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  23 maja 2019, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  21 maja 2019, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  21 maja 2019, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  17 maja 2019, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  16 maja 2019, godzina 17:13 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2019, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2019, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2019, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  09 kwietnia 2019, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  20 marca 2019, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  19 marca 2019, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  14 marca 2019, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  14 marca 2019, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  13 marca 2019, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  12 marca 2019, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  06 marca 2019, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  22 lutego 2019, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  21 lutego 2019, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  19 lutego 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  19 lutego 2019, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  12 lutego 2019, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2019, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2019, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2019, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2019, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2019, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2019, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2018, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2018, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2018, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  30 listopada 2018, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  08 listopada 2018, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  02 listopada 2018, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  02 listopada 2018, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  16 października 2018, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  16 października 2018, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  10 października 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  20 września 2018, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  14 września 2018, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  13 września 2018, godzina 17:11 Aktualizacja danych
  13 września 2018, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  13 września 2018, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  13 września 2018, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  13 września 2018, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  06 września 2018, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2018, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2018, godzina 16:18 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2018, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2018, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2018, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2018, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2018, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2018, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  17 maja 2018, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  15 maja 2018, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  15 maja 2018, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  10 maja 2018, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  10 maja 2018, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  09 maja 2018, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2018, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2018, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2018, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2018, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2018, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2018, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2018, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  16 marca 2018, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  13 marca 2018, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  12 marca 2018, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  08 marca 2018, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  08 marca 2018, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  15 lutego 2018, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  15 lutego 2018, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  12 lutego 2018, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  12 lutego 2018, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  08 lutego 2018, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  07 lutego 2018, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2018, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2018, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2018, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2017, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2017, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 16:04 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2017, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  30 listopada 2017, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  23 listopada 2017, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  23 listopada 2017, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  17 listopada 2017, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  17 listopada 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  16 listopada 2017, godzina 17:06 Aktualizacja danych
  16 listopada 2017, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  08 listopada 2017, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  17 października 2017, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  13 października 2017, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  13 października 2017, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  12 października 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  12 października 2017, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  12 października 2017, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  11 października 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  22 września 2017, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  15 września 2017, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  15 września 2017, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  15 września 2017, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  14 września 2017, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  14 września 2017, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  14 września 2017, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  06 września 2017, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2017, godzina 17:28 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2017, godzina 17:26 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2017, godzina 17:26 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2017, godzina 15:46 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2017, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2017, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2017, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2017, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2017, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2017, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2017, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  31 maja 2017, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  22 maja 2017, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  19 maja 2017, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  18 maja 2017, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  18 maja 2017, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  18 maja 2017, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  10 maja 2017, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  09 maja 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2017, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2017, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2017, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2017, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2017, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  21 marca 2017, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  17 marca 2017, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 16:19 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  20 lutego 2017, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  07 lutego 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2017, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2017, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2017, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2016, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2016, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2016, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2016, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  24 listopada 2016, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  22 listopada 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  21 listopada 2016, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  28 października 2016, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  20 września 2016, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  20 września 2016, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  16 września 2016, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  15 września 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  15 września 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  15 września 2016, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  08 września 2016, godzina 16:13 Aktualizacja danych
  02 września 2016, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2016, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2016, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2016, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2016, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2016, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2016, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  23 maja 2016, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  19 maja 2016, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  19 maja 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  19 maja 2016, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  19 maja 2016, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  19 maja 2016, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 maja 2016, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  13 maja 2016, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  04 maja 2016, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2016, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2016, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2016, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2016, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  15 marca 2016, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  14 marca 2016, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  14 marca 2016, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  11 marca 2016, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  10 marca 2016, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  10 marca 2016, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  10 marca 2016, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  02 marca 2016, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  18 lutego 2016, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2016, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  15 lutego 2016, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  11 lutego 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  11 lutego 2016, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  11 lutego 2016, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  03 lutego 2016, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  03 lutego 2016, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 lutego 2016, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  02 lutego 2016, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2016, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2016, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2015, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2015, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2015, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2015, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2015, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2015, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2015, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  26 listopada 2015, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  26 listopada 2015, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  16 listopada 2015, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  13 listopada 2015, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  12 listopada 2015, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  12 listopada 2015, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  12 listopada 2015, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  05 listopada 2015, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  05 listopada 2015, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  19 października 2015, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  16 października 2015, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  15 października 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  15 października 2015, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  15 października 2015, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  15 października 2015, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  07 października 2015, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  18 września 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  16 września 2015, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2015, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2015, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2015, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2015, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2015, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2015, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2015, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2015, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2015, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2015, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2015, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2015, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2015, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2015, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  19 maja 2015, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  15 maja 2015, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  06 maja 2015, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2015, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2015, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2015, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2015, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2015, godzina 15:57 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2015, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2015, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  23 marca 2015, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  20 marca 2015, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2015, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  10 marca 2015, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  16 lutego 2015, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  11 lutego 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  05 lutego 2015, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2015, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2015, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2015, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2014, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2014, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2014, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2014, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2014, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  12 listopada 2014, godzina 07:43 Aktualizacja danych
  07 listopada 2014, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  06 listopada 2014, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  29 października 2014, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  16 października 2014, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  16 października 2014, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  16 października 2014, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  16 października 2014, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  08 października 2014, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  22 września 2014, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  18 września 2014, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  18 września 2014, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  17 września 2014, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  17 września 2014, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  10 września 2014, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  09 września 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2014, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2014, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2014, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2014, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2014, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2014, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2014, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2014, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  30 maja 2014, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  30 maja 2014, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  19 maja 2014, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  16 maja 2014, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  15 maja 2014, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  15 maja 2014, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  15 maja 2014, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  15 maja 2014, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  14 maja 2014, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  07 maja 2014, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2014, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2014, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2014, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2014, godzina 15:50 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2014, godzina 15:46 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2014, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2014, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  25 marca 2014, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  17 marca 2014, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  14 marca 2014, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  13 marca 2014, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  13 marca 2014, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 marca 2014, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  17 lutego 2014, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  17 lutego 2014, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  17 lutego 2014, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  14 lutego 2014, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  14 lutego 2014, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  12 lutego 2014, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  07 lutego 2014, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  06 lutego 2014, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  05 lutego 2014, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2014, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2014, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2014, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2014, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2014, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2014, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2013, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2013, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2013, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2013, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  29 listopada 2013, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  22 listopada 2013, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  18 listopada 2013, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  15 listopada 2013, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  15 listopada 2013, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  15 listopada 2013, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  15 listopada 2013, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  14 listopada 2013, godzina 15:58 Aktualizacja danych
  07 listopada 2013, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  17 października 2013, godzina 16:57 Aktualizacja danych
  17 października 2013, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  17 października 2013, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  10 października 2013, godzina 21:25 Aktualizacja danych
  19 września 2013, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  13 września 2013, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  12 września 2013, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  12 września 2013, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  05 września 2013, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  04 września 2013, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2013, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2013, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2013, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2013, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2013, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2013, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2013, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  05 czerwca 2013, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  31 maja 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  29 maja 2013, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  20 maja 2013, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  17 maja 2013, godzina 18:05 Aktualizacja danych
  16 maja 2013, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  16 maja 2013, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  16 maja 2013, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  15 maja 2013, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2013, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2013, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2013, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2013, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2013, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  18 marca 2013, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  15 marca 2013, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  14 marca 2013, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  14 marca 2013, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  08 marca 2013, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  18 lutego 2013, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  14 lutego 2013, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  14 lutego 2013, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  14 lutego 2013, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  09 lutego 2013, godzina 18:36 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2013, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2013, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2013, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2012, godzina 15:43 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2012, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2012, godzina 16:34 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2012, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2012, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2012, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2012, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2012, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2012, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  29 listopada 2012, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  22 listopada 2012, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  20 listopada 2012, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  19 listopada 2012, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  16 listopada 2012, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  16 listopada 2012, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  15 listopada 2012, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  07 listopada 2012, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  06 listopada 2012, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  22 października 2012, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  18 października 2012, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  18 października 2012, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  18 października 2012, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  18 października 2012, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  10 października 2012, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  20 września 2012, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  18 września 2012, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  13 września 2012, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  13 września 2012, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  07 września 2012, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  07 września 2012, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  07 września 2012, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2012, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  02 lipca 2012, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2012, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2012, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2012, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2012, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  31 maja 2012, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  22 maja 2012, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  22 maja 2012, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  11 maja 2012, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  09 maja 2012, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2012, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2012, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2012, godzina 16:39 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2012, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2012, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2012, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2012, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  19 marca 2012, godzina 07:44 Aktualizacja danych
  16 marca 2012, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  08 marca 2012, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  08 marca 2012, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  22 lutego 2012, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  16 lutego 2012, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  16 lutego 2012, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  16 lutego 2012, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  08 lutego 2012, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  02 lutego 2012, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  02 lutego 2012, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2012, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2012, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2012, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2012, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2012, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2012, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2012, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2012, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2011, godzina 17:40 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2011, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2011, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2011, godzina 18:08 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2011, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2011, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2011, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  30 listopada 2011, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  30 listopada 2011, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  23 listopada 2011, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  22 listopada 2011, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  18 listopada 2011, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  18 listopada 2011, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  17 listopada 2011, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  09 listopada 2011, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  28 października 2011, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  19 października 2011, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  14 października 2011, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  14 października 2011, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  20 września 2011, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  20 września 2011, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  20 września 2011, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  19 września 2011, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  16 września 2011, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  15 września 2011, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2011, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2011, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2011, godzina 17:41 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2011, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2011, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2011, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  30 czerwca 2011, godzina 17:10 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2011, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2011, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2011, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2011, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2011, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2011, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2011, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  24 maja 2011, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  24 maja 2011, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  20 maja 2011, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  20 maja 2011, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  20 maja 2011, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2011, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2011, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2011, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2011, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2011, godzina 19:13 Aktualizacja danych
  31 marca 2011, godzina 16:35 Aktualizacja danych
  24 marca 2011, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  22 marca 2011, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  18 marca 2011, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  18 marca 2011, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  17 marca 2011, godzina 15:57 Aktualizacja danych
  08 marca 2011, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  01 marca 2011, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  17 lutego 2011, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  15 lutego 2011, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  11 lutego 2011, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  11 lutego 2011, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  09 lutego 2011, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  07 lutego 2011, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  03 lutego 2011, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2011, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2011, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2010, godzina 17:05 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2010, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2010, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  02 listopada 2010, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  18 października 2010, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  15 października 2010, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  15 października 2010, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  14 października 2010, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  30 września 2010, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  20 września 2010, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  17 września 2010, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  17 września 2010, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  16 września 2010, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  14 września 2010, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2010, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2010, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2010, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  02 lipca 2010, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  01 lipca 2010, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 czerwca 2010, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 17:29 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2010, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2010, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2010, godzina 17:07 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2010, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2010, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  17 maja 2010, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  13 maja 2010, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2010, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2010, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2010, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2010, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2010, godzina 16:48 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2010, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2010, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2010, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2010, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  24 marca 2010, godzina 20:03 Aktualizacja danych
  19 marca 2010, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  19 marca 2010, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  18 marca 2010, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  11 marca 2010, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  08 marca 2010, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  15 lutego 2010, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  12 lutego 2010, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  11 lutego 2010, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  11 lutego 2010, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2010, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2010, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2010, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2009, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2009, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2009, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2009, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  26 listopada 2009, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  20 listopada 2009, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  18 listopada 2009, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  17 listopada 2009, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  13 listopada 2009, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  10 listopada 2009, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  09 listopada 2009, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  19 października 2009, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  16 października 2009, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  16 października 2009, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  15 października 2009, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  21 września 2009, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  18 września 2009, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  10 września 2009, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  02 września 2009, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2009, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2009, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2009, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2009, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2009, godzina 07:04 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2009, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2009, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2009, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  01 lipca 2009, godzina 17:24 Aktualizacja danych
  01 lipca 2009, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2009, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2009, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2009, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2009, godzina 16:59 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2009, godzina 16:58 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2009, godzina 16:58 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2009, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  19 maja 2009, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  18 maja 2009, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  15 maja 2009, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  12 maja 2009, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2009, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2009, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2009, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2009, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2009, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  23 marca 2009, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  23 marca 2009, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  19 marca 2009, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  19 marca 2009, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  18 marca 2009, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  16 lutego 2009, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  12 lutego 2009, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  04 lutego 2009, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2009, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2009, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2009, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2009, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2008, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2008, godzina 17:05 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2008, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2008, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2008, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2008, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2008, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2008, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  26 listopada 2008, godzina 16:26 Aktualizacja danych
  19 listopada 2008, godzina 16:17 Aktualizacja danych
  18 listopada 2008, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  17 listopada 2008, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  17 listopada 2008, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  07 listopada 2008, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  07 listopada 2008, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  22 października 2008, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  20 października 2008, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  16 października 2008, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  14 października 2008, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  13 października 2008, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  24 września 2008, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  23 września 2008, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  22 września 2008, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  17 września 2008, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 16:37 Aktualizacja danych
  08 lipca 2008, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2008, godzina 07:18 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2008, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2008, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2008, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2008, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2008, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2008, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  20 maja 2008, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  19 maja 2008, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  15 maja 2008, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  14 maja 2008, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  13 maja 2008, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  12 maja 2008, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2008, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2008, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  09 kwietnia 2008, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  31 marca 2008, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  13 marca 2008, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  07 marca 2008, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  04 marca 2008, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  18 lutego 2008, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  18 lutego 2008, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  12 lutego 2008, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  12 lutego 2008, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  05 lutego 2008, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2008, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2008, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2008, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2008, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2008, godzina 07:43 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2008, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2007, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2007, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2007, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2007, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  29 listopada 2007, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  27 listopada 2007, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  27 listopada 2007, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  21 listopada 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  19 listopada 2007, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  19 listopada 2007, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  14 listopada 2007, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  13 listopada 2007, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  08 listopada 2007, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  31 października 2007, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  17 października 2007, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  12 października 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  11 października 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  09 października 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  09 października 2007, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  18 września 2007, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  17 września 2007, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  14 września 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  13 września 2007, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  12 września 2007, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  11 września 2007, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  10 września 2007, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2007, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2007, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2007, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  23 lipca 2007, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  02 lipca 2007, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2007, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2007, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2007, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2007, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2007, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2007, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2007, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  31 maja 2007, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  23 maja 2007, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  22 maja 2007, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  21 maja 2007, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  17 maja 2007, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  14 maja 2007, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2007, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2007, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2007, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2007, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2007, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  29 marca 2007, godzina 05:20 Aktualizacja danych
  21 marca 2007, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  19 marca 2007, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  14 marca 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  21 lutego 2007, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  20 lutego 2007, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2007, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2007, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2007, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2006, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  28 listopada 2006, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  16 października 2006, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  11 października 2006, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  18 września 2006, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  14 września 2006, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  11 września 2006, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2006, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2006, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2006, godzina 19:29 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2006, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  14 lipca 2006, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  11 lipca 2006, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2006, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2006, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2006, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2006, godzina 07:22 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2006, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2006, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2006, godzina 16:26 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2006, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  24 maja 2006, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  24 maja 2006, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  22 maja 2006, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  22 maja 2006, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  09 maja 2006, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2006, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2006, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  29 marca 2006, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  23 marca 2006, godzina 07:17 Aktualizacja danych
  21 marca 2006, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  21 marca 2006, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  17 marca 2006, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  14 marca 2006, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  27 lutego 2006, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  14 lutego 2006, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  13 lutego 2006, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  10 lutego 2006, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  10 lutego 2006, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  09 lutego 2006, godzina 18:50 Aktualizacja danych
  09 lutego 2006, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  09 lutego 2006, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  08 lutego 2006, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  03 lutego 2006, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2006, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2006, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2006, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2006, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2006, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2006, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2005, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2005, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2005, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2005, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  28 listopada 2005, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  23 listopada 2005, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  18 listopada 2005, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  15 listopada 2005, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  14 listopada 2005, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  09 listopada 2005, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  19 października 2005, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  17 października 2005, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  13 października 2005, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  11 października 2005, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  06 października 2005, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  05 października 2005, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  30 września 2005, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  22 września 2005, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  22 września 2005, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  22 września 2005, godzina 07:22 Aktualizacja danych
  20 września 2005, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  20 września 2005, godzina 07:19 Aktualizacja danych
  14 września 2005, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  13 września 2005, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  13 września 2005, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  08 września 2005, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  08 września 2005, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2005, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2005, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  14 lipca 2005, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 17:27 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 17:26 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 17:25 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2005, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  23 maja 2005, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  17 maja 2005, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  17 maja 2005, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  16 maja 2005, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  13 maja 2005, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  04 maja 2005, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  04 maja 2005, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2005, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2005, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2005, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2005, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2005, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2005, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2005, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2005, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2005, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2005, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  30 marca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  18 marca 2005, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  18 marca 2005, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  15 marca 2005, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  10 marca 2005, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  08 marca 2005, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  16 lutego 2005, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  14 lutego 2005, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  10 lutego 2005, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  10 lutego 2005, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  10 lutego 2005, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  09 lutego 2005, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  09 lutego 2005, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  07 lutego 2005, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  02 lutego 2005, godzina 16:17 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2005, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2005, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2005, godzina 17:25 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2005, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2005, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2005, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2005, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2005, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2005, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 12:43 Aktualizacja danych