Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2006 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5485/06


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Zarządzenie Nr 5485/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2006 roku

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 12 Rozliczenie wpływów i wydatków Rad Mieszkańców Osiedli za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 13 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2006 roku

Załącznik Nr 14 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 15 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 16 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku

Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2006 roku

Załącznik Nr 18 Dotacje dla instytucji kultury w I półroczu 2006 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 19 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w I półroczu 2006 rokuCZĘŚĆ OPISOWA

OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU


DOCHODY – część opisowa

Dochody, Budżet gminy, Budżet powiatu

Źródła pokrycia deficytu budżetowego w I półroczu 2006 roku


WYDATKI – część opisowa

Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2006 roku

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabużetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2006 roku

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2006 roku

Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w I półroczu 2006 roku

Informacja dotycząca finansowego wykonania w I półroczu 2006 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2006 rokuMetryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 12 września 2006, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 794
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 października 2007, godzina 14:00
  • Historia aktualizacji

  • 16 października 2007, godzina 14:00 Aktualizacja danych