Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 roku

 

Zarządzenie Nr 2316/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2008 roku
Załącznik Nr 13 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 16 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 17 Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w I półroczu 2008 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Źródła pokrycia deficytu budżetowego w I półroczu 2008 roku
Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 roku
Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 roku
Dochody – część opisowa
Dochody Budżetu Gminy
Dochody Budżetu Powiatu

Wydatki – część opisowa

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat
Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu
Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych
Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku
Informacja dotycząca finansowego wykonania w I półroczu 2008 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku
Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2008 roku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 23 września 2008, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 925
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 23 września 2008, godzina 08:23
  • Historia aktualizacji

  • 23 września 2008, godzina 08:23 Aktualizacja danych
    23 września 2008, godzina 08:23 Aktualizacja danych