Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2258 z dnia 28 czerwca 2023r.
Rozliczenie mieszkańców Płocka z Nextbike

                                                                                                                                                           Płock, dn. 27.06.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                      INTERPELACJA


dotyczy rozliczenia mieszkańców Płocka z Nextbike

Do ubiegłego roku UMP miał podpisaną umowę z firmą Nextbike na  wynajem i konserwację roweru miejskiego. Mając wiedzę, o zmianie operatora roweru miejskiego mieszkańcy zgodnie z informacją kierowaną z MZD i urzędników miasta Płocka zwrócili się do firmy Nextbike o zwrot opłaty wpisowej 10 zł oraz zgromadzonych środków na swoim koncie w aplikacji na poczet wynajmu roweru – na podstawie wypowiedzenia umów.
Ilość osób, które zarejestrowały się w tym systemie wyniosła ok. 32.000 czyli mnożąc to przez 10 zł opłaty wpisowej mieszkańcy zgromadzili na koncie Nextbike 320.000 zł. Dodatkowo kwotę tę powiększają środki zgromadzone w aplikacji, generalnie wartość środków mieszkańców z ilości 32.000 osób waha się od 10 zł do nawet 100 zł.
Mieszkańcy chcąc odzyskać swoje środki dzwonili do MZD, gdzie poinformowano ich, że mają zgłaszać się do Nextbike – podano im numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za Płock, tymczasem na początku telefony były odbierane, a obecnie nawet nikt nie odbiera telefonu, aby przekazano użytkownikom roweru miejskiego informacje o ich środkach.
Firma Nextbike wylogowała z aplikacji już mieszkańców, w związku z tym nie mają żadnej wiedzy o finansach na ich kontach i kiedy zostaną przekazane środki.
Brakuje zatem jakiejkolwiek komunikacji z firmą Nextbike. Wnoszę zatem do UMP o skierowanie pisma w tej sprawie i skomunikowanie się z osobami odpowiedzialnymi po stronie operatora, które podpisywały z UMP umowę na obsługę roweru miejskiego w Płocku i wzięcie odpowiedzialności za ostateczne rozliczenie umowy – rozumiem, że takie zapisy są zawarte również w umowie którą podpisywał UMP lub MZD. Umowa z firmą Nextbike została podpisana 26 lutego 2021, tymczasem w przestrzeni  publicznej już widniały artykuły o problemach firmy Nextbike z rozliczeniem umowy z  Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na 4 mln złotych za projekt Mevo, gdzie umowa została zawarta w 2018 roku.
Proszę zatem o przedstawienie publicznie informacji w formie komunikatów do płockich mediów z rozmów z firmą Nextbike w zakresie zakończenia rozliczenia z mieszkańcami Płocka umów na rower miejski, aby to nie mieszkańcy musieli teraz dociekać i wydzwaniać do kolejnych osób, ale miasto powinno przejąć na swoje barki rozwiązanie problemu z tą firmą. Mieszkańcy powinni mieć jasny i czytelny komunikat jak mają postąpić, aby zakończyć temat, natomiast na ich prośby, telefony i wnioski o rozwiązanie umów firma Nextbike pozostaje głucha.


                                                                                                                                        Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (piątek, 30 czerwca 2023, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 416
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lipca 2023, godzina 10:05
  • Historia aktualizacji

  • 14 lipca 2023, godzina 10:05 Aktualizacja dokumentu
    30 czerwca 2023, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu