Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2131 z dnia 17 kwietnia 2023r.
dot. odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta na wniosek Radnych PiS

                                                                                                                                                           Płock, 13.04.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                     INTERPELACJADotyczy odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta na wniosek Radnych PiS

W dniu 12 kwietnia miało się odbyć posiedzenia Kapituły do opiniowania wniosków o nadaniu i pozbywaniu Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka. Tymczasem radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości – wnioskodawcy otrzymali w dniu dzisiejszym lakoniczną odpowiedź Przewodniczącego Rady p. Artura Jaroszewskiego:
W dniu 12 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły do opiniowania wniosków o nadaniu i pozbywaniu Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka. Wniosek Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości o nadanie Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Jego Świętobliwości Janowi Pawłowi II Kapituła pozostawiła do rozpatrzenia w późniejszym terminie.

Proszę zatem o informację ze strony Przewodniczącego i prawnika obsługującego Biuro Rady Miasta Płocka w zakresie interpretacji – wykładni prawnej zapisów regulaminu stanowiącego zał. Nr 11 do Statutu Miasta Płocka jak wygląda procedura, tzn. zwoływanie – kto za to odpowiada, kto tworzy porządek posiedzenia, czy sporządzana jest lista obecności – jeśli tak to proszę o kserokopię, czy są sporządzane protokoły spotkania, czy spotkanie jest nagrywane – jeśli tak, to proszę o nagranie z tego spotkania i przedstawienie treści protokołu.
Zgodnie z par. 7 pkt. 2 Regulaminu nadawania i pozbawiania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Kapituła działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin – proszę zatem o przedłożenie treści tego regulaminu.
Ponadto par. 83 Statutu Miasta Płocka mówi wyraźnie, że w sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy stosownych ustaw. Czy zatem w tym przypadku Kapituła nie powinna rozstrzygnąć wniosku w ciągu 30 dni od daty wpływu dokumentu zgodnie z prawem administracyjnym i dać odpowiedź wnioskodawcom – konkretną - lub skierować wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o przygotowanie stosownego projektu uchwały w tym zakresie.
Proszę zatem o informację, kiedy zbiera się Kapituła, aby rozpatrzeć wniosek Radnych Klubu PIS w Radzie Miasta Płocka – ponownie.                                                                                                    Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 miesięcy temu (środa, 19 kwietnia 2023, godzina 11:22)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 654
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 27 kwietnia 2023, godzina 15:07
 • Historia aktualizacji

 • 27 kwietnia 2023, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2023, godzina 11:38 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2023, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu