Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1597 z dnia 27 stycznia 2022r.
Obciążenie płockich kupców na targowiskach prowadzonych przez s-kę RYNEX opłatami

                                                                                                                                                        Płock, dn. 26.01.2022
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                       INTERPELACJA


Dotyczy obciążenia płockich kupców na targowiskach prowadzonych przez s-kę RYNEX opłatami

Płoccy kupcy zwrócili się do Rady Miasta Płocka z apelem o zajęcie się sprawą podwyższonych kosztów związanych z handlem na targowisku przy ul. Rembielińskiego.
W ubiegłym roku wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka spotkaliśmy się z przedstawicielami kupców otrzymując informację, że pomimo decyzji Rządu Prawa i Sprawiedliwości znoszącego opłatę targową, w Płocku obciążono kupców tzw. opłatą eksploatacyjną.
Nadmieniam, że samorząd płocki, jak i inne samorządy w Polsce otrzymały zwrot rocznej równowartości wpływu z tytułu opłaty targowej do miejskich kas.
Pomimo tego faktu, od 1.01.2021 roku s-ka Rynex bez żadnych konsultacji z zainteresowanymi, a także bez poinformowania radnych wprowadziła opłatę dodatkową tzw. eksploatacyjną.
Tymczasem od 1.01.2022 istnieją na płockim targowisku 2 opłaty, czyli opłata targowa i eksploatacyjna. Zgodnie z przekazem z 2021 roku s-ka Rynex wprowadziła opłatę eksploatacyjną, ponieważ z opłaty in-casa ½ trafia do budżetu miasta, a pozostała część była przekazywana do s-ki administrującej targowisko. W związku z faktem, że cała opłata targowa została z kasy Ministerstwa Finansów przesłana do Miasta Płock, Skarbnik Miasta przedstawił interpretację, iż nie może w świetle obowiązujących przepisów przelać na konto s-ki Rynex ½ kwoty bo nie stanowi ona in-casa, a rekompensatę.
Tymczasem dziś mamy sytuację kiedy opłata targowa została odwieszona, czyli ½ z tytułu wpływów budżet miasta zwraca do s-ki Rynex na podstawie wpływów. Natomiast dodatkowo s-ka obciąża kupców wcześniej wprowadzoną opłatą eksploatacyjną.
W związku z faktem poruszania przeze mnie tematów opłat dla kupców na kilku sesjach i komisjach merytorycznych w 2021 roku i apelowania zarówno do prezydenta jak i zarządu s-ki o spotkanie z kupcami, do którego w konsekwencji w ogóle nie doszło, ponawiam apel i kategorycznie wnoszę o jego organizację w imieniu radnych Klubu PiS.
Jako radni i podobnie kupcy jesteśmy znów zaskoczeni brakiem komunikacji i przepływu informacji w tym zakresie. W związku z tym proszę o jak najszybsze wyznaczenie spotkania w tej sprawie, aby omówić zasadność utrzymania zarówno opłaty targowej, jak i eksploatacyjnej.
Proszę również o informację, jak wygląda sytuacja w podobnych miastach w Polsce, po pierwsze jak kształtuje się opłata targowa oraz czy są wprowadzane dodatkowe opłaty eksploatacyjne, a także czy takowe opłaty były wprowadzane w innych miastach w 2021 roku i na jakim poziomie.                                                                                                                  Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 31 stycznia 2022, godzina 14:54)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 794
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 16:24
  • Historia aktualizacji

  • 10 lutego 2022, godzina 16:24 Aktualizacja dokumentu
    31 stycznia 2022, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu