Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1370 z dnia 18 maja 2021r.
Planowana budowa zespołu pływalni w ramach partnerstwa prywatno-publicznego

                                                                                                                                                     Płock, dn. 14.05.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                       INTERPELACJAdot. planowanej budowy zespołu pływalni w ramach partnerstwa prywatno-publicznego

W związku z ogłoszoną podczas konferencji prasowej decyzją o budowie zespołu pływalni na terenie dawnej Szkoły Podstawowej nr 17, zgodnie z którą wykonawca przez kolejnych 20 lat będzie utrzymywać i eksploatować zespół basenów, a w tym czasie Urząd Miasta Płocka będzie stopniowo wykupować wybudowane przy ul. Miodowej obiekty na łączną kwotę ponad 206 mln zł, proszę o informację:
    1. Jaki jest zakładany koszt wybudowania zespołu pływalni przy ul. Miodowej?
    2. Jaki jest szacowany roczny koszt utrzymania obiektu?
    3. Jaki jest szacowany roczny przychód z tytułu komercjalizacji powierzchni (np. wynajmu) oraz korzystania z obiektu (sprzedaż biletów itp.)?
    4. Na jakich zasadach odbędzie się „stopniowy wykup” obiektu? Czy na zasadzie spłaty w ratach (rocznych lub innych, co jaki okres), czy może na zasadzie wykupu udziałów (np. po 10 latach Gmina-Miasto Płock będzie właścicielem 50% udziałów)? Co dokładnie oznacza „stopniowy wykup” obiektów?
    5. Jeśli wykup będzie odbywał się na zasadzie wykupu udziałów, kto będzie w miarę ich wykupu czerpał zyski i ponosił koszty? Kto będzie odpowiadał za remonty?
    6. Czy w kontrakcie został zawarty zapis o konieczności wykonywania bieżących remontów?
    7. Jaką ilość nowych miejsc parkingowych wybuduje inwestor w związku z planowaną inwestycją (proszę przedstawić analizę, która faktycznie mówi o nowych miejscach, oczywiście nie kosztem tych już istniejących, które mogą być zabrane na realizowany projekt budowlany)?
Interpelacja dotyczy  istotnego problemu dla miasta, związanego z wydatkowaniem kwoty ponad 206 mln zł, przy jednoczesnym braku przekazania informacji na temat szczegółów umowy zawartej w partnerstwie prywatno - publicznym. Odpowiedź na zadane pytania pozwoli na rzetelną ocenę decyzji podjętej przez władze Miasta Płocka.


                                                                                                                          Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 18 maja 2021, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 980
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 25 maja 2021, godzina 12:23
  • Historia aktualizacji

  • 25 maja 2021, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
    18 maja 2021, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu